Loading...

Юридичне супроводження господарської діяльності

Головна / Послуги  / Юридичне супроводження господарської діяльності

Переважна більшість суб’єктів підприємництва у процесі своєї діяльності постійно вступають у різноманітні господарські, податкові, трудові, цивільні, земельні та інші правовідносини і потребують у зв’язку з цим кваліфікованої юридичної підтримки.

Правовідносини із суб’єктами господарювання щодо комплексного юридичного супроводження їх діяльності регулюються довгостроковими договорами з погодинною або фіксованою щомісячною оплатою.

При цьому ми намагаємося запровадити таку схему співпраці, щоб витрати господарюючого суб’єкта на оплату наших послуг були нижчими від очікуваних витрат на оплату праці власного штатного працівника-правознавця відповідної кваліфікації.

Конкретні правові послуги, передбачені договором, надаються, як правило, за письмовим чи усним запитом суб’єкта підприємницької діяльності.

Наші послуги:

  • Юридичне супроводження при укладанні правочинів (угод, договорів, контрактів).
  • Участь у ділових переговорах за участю клієнта.
  • Участь разом із аудиторами, спеціалістами та консультантами у розробці схем щодо планування (оптимізації) оподаткування.
  • Юридичний аналіз документів, ситуації клієнта, складання стратегії дій, яка максимально враховує його інтереси.
  • Оновлення та приведення до відповідності з вимогами діючого законодавства внутрішньої документації клієнта.
  • Аналіз стану й організації правової роботи на підприємстві (розробка і подання юридичного висновку керівництву (власнику) підприємства, рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи).