Loading...

Захист бізнесу під час карантину

Головна / Послуги  / Захист бізнесу під час карантину

Тема форс-мажору в умовах карантину стала напрочуд актуальною, адже поширення світом вірусу COVID-19 стало для бізнесу непростим періодом, що тягне за собою виникнення великої кількості юридичних питань, зокрема і щодо визнання карантину форс-мажорною обставиною.

Відповідно до ч.2 ст.14 Закону про ТПП та п.3.1 Регламенту ТПП «форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами».

Як випливає із наведеного визначення, сам по собі факт існування обставини (виникнення пожежі, введення воєнного стану тощо) форс-мажором не є. Така обставина стане форс-мажорною лише у випадку, якщо особою буде доведено неможливість виконання через неї передбачених умовами договору зобов’язань. Наприклад, якщо виробник товарів надасть докази неможливості їх постачання, бо потужності та трудові ресурси підприємства використовуються державою в умовах каратнину для вжиття протиепідеміологічних заходів.

Другим важливим моментом, що випливає із визначення форс-мажору, є те, що існування форс-мажорної обставини звільняє сторону договору від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання, проте не звільняє від обов’язку виконати це зобов’язання після припинення форс-мажору.

У ч.2 ст.141 Закону про ТПП та п.3.1 Регламенту ТПП міститься й перелік обставин непереборної сили, який, втім, не є вичерпним. Нещодавними законодавчими змінами до цих обставин віднесено і карантин.

При цьому слід мати на увазі, що законодавство містить перелік ситуацій, які не визнаватимуться форс-мажором навіть за умови віднесення їх договором до обставин непереборної сили. Зокрема, пунктом 3.2 Регламенту ТПП до цього переліку додано також фінансову та економічну кризи, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти. Наведені випадки, які не є форс-мажором, ТПП закріпила в Регламенті на підставі усталеної судової практики з цього питання.

Таким чином, обставина форс-мажору, в тому числі карантин, автоматично не звільняє від відповідальності. Необхідно розуміти, яким чином певна обставина, в тому числі карантин, обмежує виконання певного зобов’язання.

Так, на законодавчому рівні відсутність грошей не вважається форс-мажором, тому неможливість сплати не можна віднести до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження технічних обмежень здійснення сплати. Але ТПП може розглядати заяви засвідчення форс-мажорних обставин у разі неможливості користування приміщеннями у зв’язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах.

Врегулювати питання з контрагентом без застосування штрафних санкцій і бути звільненим від відповідальності можливо і без отримання сертифікату від ТПП (не слід забувати, що ця послуга платна і вимагає затрат по часу), якщо сторонами буде внесено зміни до договору мирним шляхом.

Рекомендуємо застосувати процедуру урегулювання відносин сторін за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин ТПП України або уповноваженою нею регіональною ТПП та отримання відповідного сертифіката про форс-мажорні обставини, який є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань на території України.

Також, необхідно зазаначити, що не можна визнати форс-мажором призупинення діяльності підприємства у зв’язку з відмовою працівників виходити на роботу в умовах карантину, якщо немає відповідного розпорядження на рівні держави, яке зобов’язує підприємство призупинити діяльність.

Вочевидь, що питання доведення форс-мажору, не стало набагато простішим, навіть після прийняття законодавчих змін – «карантиннтх законів».

Тому, звернення до фахівців, які володіють достатнім рівнем експертності буде вірним рішенням.

Юристи і адвокати ТОВ «Юридична компанія «Баррістерс» нададуть комплексну допомогу з цього питання і допоможуть обрати юридично виважені рішення для вашого бізнесу, а також здійснють:

  • аналіз договірних відносин на предмет застосування обставин форс-мажору;
  • оформлення трудових відносин на підприємстві з врахуванням реалій карантинних заходів;
  • юридичний супровід в отриманні сертифікату ТПП про форс-мажор;
  • підготовку проектів додаткових угод до існуючих договорів та листів до контрагентів;
  • нададуть оцінку обгрунтованості повідомленнь ваших контрагентів про відмову від виконання зобов’язань перед вашою компанією;
  • юридичний супровід переговорів з контрагентами.

Вартість послуг від 1000 грн.

Супровід здійснюється з врахуванням всіх рекомендованих карантинних заходів та з максимальною безпекою для клієнтів.